Website Ribbon Entrecard: Kailangan ba ng Pagbabago?
Loading...
2008-11-16

Entrecard: Kailangan ba ng Pagbabago?

Lathala ni gomezlaw | Sunday, November 16, 2008 | , | 0 comments »

Ang orihinal na konsepto nito ay Patak Pinoy. Hango ito sa sistema ng entrecard. Dahil na rin sa nakikita kong mga limitasyon sa naturang sistema, naisip ko na mainam kung magkaroon sariling tipo ang mga Pilipino. Kaya kung mapapansin natin ang ilang mga punto sa baba na nakatutok sa Pilipinas. 

Ngunit habang sinusulat ko ang artikulo, naisip ko pwede naman ito magamit ng lahat para mas marami pa ang makinabang. Pangalawa, naisip ko ring mayroon ng kasalukuyang sistema (Entrecard) na maganda at nakakatulong sa marami, kaya’t bakit pa kailangan gumawa ng bago kung kaya naman itong paunlarin at sagutan ang ilang kakulangan at limitasyon.


Ang akdang ito ay bahagi ng aking wishlist. Wish nga kaya hindi ko alam kung matutupad o hindi. Alam ko rin na sa pagmumungkahi ko nito ay maaaring maalis ang site ko sa listahan ng entrecard. Ngunit nais ko lang ng pagbabago kung saan lahat ay makikinabang ng parehas. Sana ipagpaumanhin ng mga mambabasa kung di sila sang-ayon sa aking mga mungkahi. Layunin ko lang masimulan ang isang diskusyon o talakayan para mabuti pa ang entrecard na pare-paheho nating pinakikinabangan.
 
Mungkahing pagbabago o dagdag sa sistema ng Entrecard

1.    Wika. Walang pagbabawal sa wikang pwedeng gamitin. Pwedeng Filipino, pwedeng English o kahit na ano pang wika kung saan sanay ang manunulat. Maaari ding Ilokano, Cebuano o kahit ano pang wikang panrehiyon ng Pilipinas. Dito makakatulong tayo na mabigyan ng pagkakataon na magamit sa internet o maging popular ang iba’t ibang wika hindi lang English.
 
2.    Estilo ng pagpatak(dropping) ng card. Mas mahusay siguro dapat kalakip ng pagpatak ay ang paglalagay ng komentaryo sa isa sa mga blog ng site na binuksan. Masisigurado ng ganitong estilo na tunay binabasa ng mga dropper ang mga laman ng blog at naiiwasan pa ang bounce rate ng site.
 
3.    Ispasyo ng ads. Maganda na ang 125px X 125px na laki ng ad pero siguro mas mainam kung di natin ito minimum size. Pwedeng ang buong ad box ay may size na 375px(w) X 250px(h) kung saan kayang maglaman ito ng anim(6) na 125px X 125px. Pwede rin itong maglaman ng dalawang(2) 375px X 125px o tatlong(3) 125px x 250px.
 
4.    Presyo ng ads. Ibatay natin ang presyo ng ads sa laki ng ads at hindi sa popularidad ng site. Sa ganitong paraan, maiiwasan natin ang subhetibong pagtantsa kung alin ang mas popular o mas maraming trapik na alam naman natin lahat na pwedeng dayain.
 
5.    Entrecard Auto ads. Pwedeng ireserba ang kalahati(mungkahi ung nasa ilalim na bahagi) ng ad box para sa mga ads na entrecard mismo ang maglalagay. Dito, maaaring ilagay ng entrecard ang kanilang mga sponsor, patron o donor. Magtitiyak ito na kikita ang entrecard mula sa operasyon.
 
6.    Auto-translation. Mas mainam sana na kung pagbukas pa lamang ng site ay otomatiko itong naisalin sa wika kung nasaang bansa ang nagbukas ang mambabasa. Mayroon na lamang “original language button” upang kung nais ng mambabasa makita o mabasa ang site sa orihinal na wika nitong ginamit. Sa ganitong pamamaraan, naiintindihan agad ng mambabasa ang laman ng site.
 
Ang lahat ng nabanggit kong kaibahan ay magdudulot ng teknikal na problema sa kasalukuyang entrecard. Ngunit ang mga problemang ito ay kayang bigyan ng solusyon kung sisikapin lamang ng mga namamahala ng ganitong sistema. Isa pa, may problema na di naman makakasagabal sa kabuuang operasyon ng entrecard katulad ng wikang gamit na maaari naman pabayaan na muna hanggang magawa ang mga teknikal na solusyon.
 
Marami pa kong naiisip, pero hanggang dito na muna at tignan na lang natin kung saan hahatung itong artikulo ko. Hintayin ko ang mga komentaryo nyo. Maraming salamat sa inyong lahat! Sana di naman ako maalis sa listahan!

Share and Enjoy!
Digg Stumble This Del.icio.us Mixx Furl Propeller Simpy Live Twitthis Add To Slashdot Spurl Google Yahoo Reddit Technorati Blinklist Blogmarks Smarkings Ma.gnolia SphereIt Sphinn Feedmelinks

Post a Comment

Kaibigan, sa opinyon mo, tama ba ito o mali? Bakit?